Przejdź do treści

TRASA ZASADNICZA+ WĘZŁY

Zdjęcie humusu- 452 727 m3 – 97,00 %
Wykonanie wykopów- 655 491 m3 – 50,92 %
Wybudowanie nasypów- 251 026,87 m3 – 29,56 %
Wykonanie wymiany gruntów- 104 600 m3 – 97,87 %

DROGI POPRZECZNE

Wykonanie wykopów- 540 m3 – 2,78 %
Wybudowanie nasypów- 0 m3 – 0,00 %
Wykonanie wymiany gruntów- 0 m3 – 0,00 %

DROGI DOJAZDOWE

Wykonanie wykopów- 6 800 m3 – 6,67 %
Wybudowanie nasypów- 36 950 m3 – 15,23 %
Wykonanie wymiany gruntów- 58 200 m3 – 71,31 %