Przejdź do treści

TRASA ZASADNICZA+ WĘZŁY

Zdjęcie humusu- 366 082 m3 – 81,33 %
Wykonanie wykopów- 418 871 m3 – 32,54 %
Wybudowanie nasypów- 124 886 m3 – 14,71 %
Wykonanie wymiany gruntów- 70 150 m3 – 65,63 %

DROGI POPRZECZNE

Wykonanie wykopów- 0 m3 – 0,00 %
Wybudowanie nasypów- 0 m3 – 0,00 %
Wykonanie wymiany gruntów- 0 m3 – 0,00 %

DROGI DOJAZDOWE

Wykonanie wykopów- 6 800 m3 – 6,67 %
Wybudowanie nasypów- 33 850 m3 – 13,96 %
Wykonanie wymiany gruntów- 19 800 m3 – 24,26 %