Przejdź do treści
L.p Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i/lub robót
PODWYKONAWCY
1 Gospodarstwo Rolne Karwice Sp. z o.o. Najem nieruchomości na potrzeby placu składowego Wykonawcy.
2 LAFARGE Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Dostawa kruszywa 0/31,5 o uziarnieniu 90/3.
3 JACEK ŚLIWIŃSKI – 1. SML INŻYNIEROWIE I ARCHITEKCI ARCHITEKT JACEK ŚLIWIŃSKI, 2. JACEK ŚLIWIŃSKI NIERUCHOMOŚCI Projekt OUD Bobrowice, MOP Płn. i Płd.
4 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów Pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru archeologicznego.
5 TM-VIA sp. z o.o. Zaprojektowanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu (TOR).
6 TESTLAND LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH S.C. Rozpoznanie geologiczne.
7 LBT SP. z o.o. Kompleksowa obsługa laboratoryjna.
8 ANMAR PROJEKT sp. z o.o. Projekt elektroenergetyczny w zakresie niskich i średnich napięć.
9 ENERGOTECH PROJEKT Marek Kalicki Projekt elektroenergetyczny w zakresie wysokich napięć.
10 JACEK ŚLIWIŃSKI – 1. SML INŻYNIEROWIE I ARCHITEKCI ARCHITEKT JACEK ŚLIWIŃSKI, 2. JACEK ŚLIWIŃSKI NIERUCHOMOŚCI Projekt OUD Bobrowice, MOP Płn. i Płd.
11 TESTLAND LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH S.C. Rozpoznanie geologiczne.
12 ABWOOD Sp. z o.o. Najem pomieszczeń biurowych.
13 GEO-GIS-PROJEKT sp. z o.o. Stała kompleksowa obsługa geodezyjna.
14 KONRAD WAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Kompleksowa rozbiórka budynków i obiektów wraz z wywiezieniem gruzu.
15 Artur Kozaczyk KO-ECO Nadzór środowiskowy.
16 Zakład Usług Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk Kompleksowe usunięcie i wycinka drzew, krzewów, zadrzewień.
17 TESTLAND LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH S.C. Rozpoznanie geologiczne.
18 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DIKAR” Dariusz Kruszyński Kompleksowe rozpoznanie inżynieryjno-saperskie.
19 Biuro Projektowo-Consultingowe HYDROECO A.Pieniążek M.Felińczak s.c. Projekty branży melioracyjnej.
20 PROJMED Sp. z o.o. Projekty branży teletechnicznej i kanału technologicznego.
21 M.Speed Poland Marcin Stępniewski Kompleksowa inwentaryzacja początkowa i końcowa budynków i dróg.
22 MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. Kompleksowa dokumentacja projektowa.
23 Usługi Archeologiczne i Archeobotaniczne Joanna Abramów Pełnienie stałego i kompleksowego nadzoru archeologicznego wraz z wykonaniem wszelkich działań wynikających z tego nadzoru.
24 Zakład Usług Transportowych i Leśnych Robert Abramczyk Kompleksowe usunięcie i wycinka drzew, krzewów, zadrzewień, podlegających wycince wraz z usunięciem, uprzątnięciem i utylizacją wszelkich karpin, gałęzi i innych odpadów po wycince oraz zabezpieczeniu istniejących drzew i utrzymaniu tych zabezpieczeń na okres wykonywania inwestycji (w tym robót ziemnych), a także zapewnieniu odpowiedniego zabezpieczenia ruchu i bieżącego nadzoru przez specjalistę ornitologa.
25 MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. Część projektów wykonawczych.