Przejdź do treści
Wymagania ogólne – 57,14 %
Dokumenty Wykonawcy – 95,60 %
Roboty budowlane – 14,66 %
Zaawansowanie rzeczowe całkowite – 30,80 %